Menu
Tablet menu

WETTELIJKE BEPALINGEN

De website www.ixinaauderghem.be werd gemaakt en wordt beheerd door de firma Ibis Effets sprl (Ibis Advertising)
 in opdracht van de firma ACD sa met het volgende adres: Waversesteenweg 1163 - 1160 Brussel - BE0825.512.560
Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden :


Informatie

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan het maken en updaten van de website, is ACD sa niet
verantwoordelijk voor de juistheid van de gepubliceerde informatie.
Alle foto’s, teksten en prijzen die gepubliceerd zijn op de website hebben slechts een indicatieve of
informatieve waarde, en zijn niet contractueel.


Auteursrecht

Alle informatie die deze website bevat (artikels, dossiers, opmaak, gegevensbanken, foto’s, logo’s, etc.),
is beschermd door nationale en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.

Bijgevolg mag geen van deze informatie gereproduceerd, verspreid, overgeplaatst, vertaald, verkocht of op eender welke
andere manier gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma ACD sa.


LInks


Onze website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door derden.
De firma ACD sa kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie
op deze websites of de beschikbaarheid van deze websites.


Overige bepalingen


Elk geschil betreffende deze website zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.
In geval van een geschil zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Onze eigen leveringsdienst !

Kinderen welkom