Menu
Tablet menu

ISO 9001 : 2008 CERTIFICAAT

Wat is het iso certificaat ?

De ISO 9001 : 2008 norm maakt deel uit van de familie ISO 9000 die onafhankelijk van de omvang van het bedrijf, van zijn activiteitssector, van zijn publieke of commerciële aard een kwaliteitsmanagement bekrachtigt en certificeert.
Onder kwaliteitsmanagement verstaat men :
Aan de kwaliteitseisen van de klant beantwoorden
Aan de reglementaire vereisten beantwoorden, die van toepassing zijn op vlak van de activiteit die door de onderneming uitgeoefend wordt en met het oog op :

- de tevredenheid van de klant te verbeteren

- een voortdurende verbetering van de prestaties te realiseren met betrekking tot de doelstellingen die het bedrijf zich vooropgesteld heeft.

De certificatie is helemaal geen verworven feit maar een onafgebroken teamwerk, dat om de negen maanden opnieuw geanalyseerd, beoordeeld en gecertificeerd wordt om na te gaan of de doelstellingen bereikt worden en steeds verder aan de vereisten vastgesteld door de norm voldoet.

Indien u meer wenst te weten over de certificatie ISO 9001 : 2008, clik dan op.
Gecertificeerd voor de eerste maal in 2004, houdt het bedrijf niet op methodes en kwaliteiten te verwerven om aan de steeds scherpere vereisten van de verbruiker te beantwoorden. Ixina Berchem heeft deze politiek opgestart om aan haar klanten kwaliteitsdiensten aan te bieden.

 

Hoe voldoet de winkel van Ixina Berchem aan deze kwaliteitseisen ?

Onder de belangrijkste diensten vinden we :
• Ruime openingsuren van 9u30 tot 18u30 van maandag tot zaterdag, zonder onderbreking.
• De levering wordt na 18u00 door het bedrijf zelf uitgevoerd.
• Een groen nummer laat aan de verbruikers toe de winkel gratis te bereiken.
• Ixina Berchem werkt zonder afspraak om zich tegenover de verbruiker soepel en beschikbaar op te stellen.
• Ixina Berchem heeft zich voorzien van een ultra geavanceerd computer tekenprogramma, dat toelaat het ontwerp van de ingerichte keuken in kleur en in 3D voor te stellen. Technische plannen worden eveneens gegenereerd door professionele beroepslui (loodgieter, electricien, ...).
• Ixina Berchem werkt met artisanale plaatsers die een kwaliteitscharter ondertekend hebben. De opmeting en de plaatsing worden uitgevoerd door betrokken vaklui, die kwaliteit even belangrijk vinden dan Ixina Berchem zelf.

Dergelijke diensten aanbieden gaat noodzakelijkerwijze gepaard met een efficiënte kwaliteitszorg en doelstellingen die men vastgelegd heeft.

 

Wat zijn de doelstellingen ?

 Het luisteren naar de klant :
de eerste stap die van primordiaal belang is. Voor het bedrijf gaat het erom kennis te nemen van de behoeften van de klant om deze in een duidelijke offerte uit te drukken, samen met de nodige informatie en documentatie. Een diepgaand gesprek en een transparante politiek ten opzichte van de verbruiker moeten ervoor zorgen dat alle stappen gezet worden om een duidelijk en volledig project uit te werken.

• De communicatie :
dwars door een geheel van vastgestelde werkprocedures, bekrachtigd en gesuperviseerd door een coördinator, vergewist het bedrijf zich ervan dat iedere stap van het project, van de aankoop tot de plaatsing, heel duidelijk aan de klant uitgelegd wordt. Het bedrijf verzekert de communicatie met de leveranciers, tussen de klant en derden. Preventief wordt aan de klant gevraagd bepaalde taken ten zijne laste te nemen en deze in de best mogelijke technische omstandigheden en termijn uit te voeren. De klant kan door al de stappen heen bij éénzelfde gesprekspartner terecht, bij wie hij ontbrekende informatie zal kunnen vinden, aan wie hij zijn vragen zal kunnen stellen. Bij iedere stap vergewist Ixina Berchem zich ervan of het project overeenstemt met de realisatie.

• Het beheer van de informatie :
voorzien van een informaticastructuur die zich steeds verder ontwikkelt en de wil om de beheerinstrumenten te optimaliseren, wil Ixina Berchem de meest recente technologie aan haar medewerkers bijbrengen. Het bedrijf onderzoekt voortdurend nieuwe oplossingen die er op de markt zijn in verband met communicatie en beheer en hernieuwt regelmatig haar informaticapark. Door het luisteren naar klanten, de communicatie en de werkinstrumenten waarover Ixina Berchem beschikt, wil het bedrijf ieder project tot een succesvol einde brengen.

• De gelijkvormigheidsstudie :
bezorgd om zich voorturend te verbeteren en uit haar ervaringen lessen te trekken, onderzoekt Ixina Berchem in detail elk geval van niet-gelijkvormigheid van zijn diensten en stelt concrete oplossingen voor wanneer een verbruiker over één of meerdere punten ontevreden is. Alles wordt geanalyseerd en relevante oplossingen worden opgestart om aan de verbruiker de volledige tevredenheid te geven op vlak van de kwaliteit die hij kan verwachten.

Het "certificaat Iso 9001 : 2000" ontvangen, betekent voor het bedrijf méér dan een eenvoudig kwaliteitscertificaat, het is een filosofie, het is de wil om naast de kwaliteit van de producten verdeeld door het merk "Ixina", een service en luisterbereidheid aan te bieden die de kracht van het team uitmaken, die het onderscheid maken.

back to top

Onze eigen leveringsdienst !

Kinderen welkom